"Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 18/11/16  Hoạt động chuyên môn  120
Lớp 5 tuổi thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động" .
 29/03/16  Hoạt động chuyên môn  123
Hoạt động của trẻ ở khu giao thông trường Mầm non Vũ Phong
 29/03/16  Hoạt động chuyên môn  122
Trò chơi phát triển vận động của các cháu trường MN Vũ Phong
 29/03/16  Hoạt động chuyên môn  124
Hoạt động ngoài trời của các cháu 5 tuổi trường Mầm non Vũ Phong