Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai !

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình

Video tiết mục nhảy sạp của cô và trò trường Mầm non Hồng Phong