Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được sáp nhập từ trường MN Vũ Hồng Và Vũ Phong từ tháng 01/2018, Trường Mầm non Hồng Phong đã khẳng định thương hiệu tại Thái Bình và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Hồng Phong được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.